top of page
Solar Panels on Roof
panelen in het gras
Image by Andreas Gücklhorn
Installatie van het zonnepaneel
Familie wandelen op het strand
man en panelen

DUURZAAM VERBINDEN

SAMEN BEREIKEN WE MEER

Wij zijn Katwijkse Energie Coöperatie | om. Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 6 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we om.

Ontdek om | nieuwe energie, 100% groen uit je eigen buurt.

HOME: Welkom

Wie wij zijn

Wij zijn een groep enthousiaste energieambassadeurs uit Katwijk en een ingevlogen ambassadeur uit Lisse, die zich inzetten voor particulieren, bedrijven, scholen en verenigingen om in de huidige energietransitie naast energie besparen ook zelf duurzame energie willen opwekken.
Wij willen dit ondersteunen en stimuleren en bieden daarvoor de mogelijkheid om aan onze lokale collectieve energieopwekking deel te nemen.

Wij hebben daarvoor op 9 december 2020 de Katwijkse Energie Coöperatie U.A. opgericht.

Wij streven er naar om financieel aantrekkelijke participaties duurzame energie opwekking uit te geven die de deelnemers volledig ontzorgen. Wij willen zo alle inwoners van Katwijk, zowel huurders als eigenaren van woningen, in de gelegenheid stellen eigen duurzame energie op te wekken. Hiermee wordt het zelfs mogelijk om energieneutraal te worden, ook wanneer je zelf geen of te weinig dakoppervlak hebt om PV-panelen te installeren.

Meeuwen boven duinen
HOME: Wie wij zijn

Bestuur

Loek foto01.jpg

Loek van Driel

Voorzitter

Na een lange loopbaan bij AkzoNobel met ervaring op het gebied van internationale duurzaamheidsprojecten ben ik per eind 2017 met pensioen gegaan. In de gemeente Katwijk heb ik mede aan de wieg gestaan van “Katwijk Energie Neutraal”

Bij de “Stichting Bollenstreek Duurzaam” draag ik, in het bestuur, een steentje bij met het verbinden van kennis en initiatieven in onze regio.

Met het oprichten van de Katwijkse Energie Coöperatie willen we de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de mogelijkheid bieden om zelf mee te doen aan het opwekken van “groene“ energie, energiebesparingsprojecten en overschakelen op “groene” verwarming van je huis.JanMimpen_edited.png

Jan Mimpen

Secretaris

Ik ben energieambassadeur bij de vrijwilligersgroep Katwijk Energie Neutraal in de gemeente Katwijk. Daarnaast ben ik secretaris van de Katwijkse Energie Coöperatie U.A..

Mijn streven is om de mensen in mijn omgeving bewust te maken van hun verantwoordelijkheid om zuinig en wijs om te gaan met hun energieverbruik en waar mogelijk deze ook duurzaam en zo lokaal mogelijk op te wekken.

Als technisch specialist verduurzamen vind ik het leuk om mensen wegwijs te maken in het verduurzamen van hun woning. Dat wil zeggen een gezond leefklimaat met (eigen) duurzaam opgewekte energie.


Foto Michel.jpg

Michel Stijlen

Penningmeester

Mijn naam is Michel Stijlen. Ik ben al jaren ondernemer op het gebied van logistiek in zorg- en dienstverlening. Zeg maar het voorkomen of oplossen van wachtlijsten in ziekenhuizen, revalidatie en (jeugd)zorg organisaties. De afgelopen jaren ben ik dat wat aan het afbouwen. De tijd die daardoor beschikbaar komt steek ik graag in: mijn gezin (vrouw en vier kinderen), lange-afstand lopen (marathon), fietsen en nog zo wat hobby’s. En nu sinds kort ook in het bestuur van de Katwijkse Energie Coöperatie.

Binnen het bestuur houd ik me bezig met de financiën. Naast het monitoren van het eerste project (Buurtstroom 1) wil ik actief zijn met het opstellen van business cases voor nieuwe projecten.

Als je vragen hebt over de financiën, laat het me weten. Het bestuur (en ik dus ook) is altijd bereikbaar via info@katwijkec.nl

PaulZwetsloot.jpg

Paul Zwetsloot

Voorzitter Stichting Bollenstreek Duurzaam; Voorzitter Lisse Duurzaam en Energiecoach in de HLT Gemeenten.

Werken aan een duurzamere samenleving. Waarom? Het uitputten van de aarde en haar fossiele grondstoffen door ons mensen moeten we stoppen. daar zet ik me voor in. Met name het energievraagstuk in de bebouwde omgeving intrigeert me; hoe kunnen we de energie voorzieningen van de woon/leefomgeving verduurzamen?

Wat we doen

Onze doelstelling is om in Katwijk zo veel mogelijk lokale duurzame energie op te wekken en voor deelname aan te bieden aan de lokale inwoners. We starten met Zonnedaken en zullen die aanbieden als Buurtstroom Katwijk 1, 2, 3, enz..  Op termijn kunnen we dit nog uitbreiden met lokale windenergie projecten en lokale warmte(/koude)- netten. We zoeken daarbij de samenwerking met de gemeente Katwijk, de lokale ondernemers en mogelijke donateurs en sponsoren. In de regio zijn we ook bij diverse Netwerken en Samenwerkingsinitiatieven  aangesloten.

Solar Panels on Roof

Wek groene stroom op

Wil je zelf groene stroom opwekken? Kan dat niet op je eigen dak of wil je dat niet? Doe dan mee met de Katwijkse Energie Coöperatie!

Deelname is mogelijk door lid te worden van de Katwijkse Energie Coöperatie en een of meerdere participaties aan te schaffen. Bij deze opweklocaties is SCE-subsidie verkregen.

Het eerste project gelegen op de locatie Olympiaweg 1 te Katwijk voorziet de inwoners van Katwijk aan zee en Katwijk aan de Rijn.

Het volgende project kiezen we zo dat de inwoners van Rijnsburg en Valkenburg kunnen deelnemen.

Meedoen met de Katwijkse Energie Coöperatie is goed voor je portemonnee door verlaging van je energierekening voor het milieu door vermindering van de CO2-uitstoot en voor het halen van de lokale doelstelling van 32 % duurzame energie in 2030.  Dus vooral ook goed voor onze kinderen!

De Katwijkse Energie Coöperatie betekent een belangrijke en toegankelijke stap in de verduurzaming van Katwijk, op weg naar een energieneutrale gemeente.

Verduurzamingsadvies

Heeft u plannen om uw huis te verduurzamen?

Denkt u aan isoleren? Wilt u uw energierekening verlagen?

In de gemeente Katwijk is een groep vrijwilligers als energieambassadeurs actief onder de naam Katwijk Energie Neutraal. Dit zijn opgeleide energiecoaches die inwoners helpen om hun verduurzamingsplannen te realiseren.

De eerste stap is informatie inwinnen op de website van de gemeente Katwijk; zie www.katwijk.nl/duurzaam of bij het duurzaam bouwloket; zie www.duurzaambouwloket.nl.  


Daarnaast of daarna zijn de energieambassadeurs te raadplegen en bereikbaar per mail: info.KatwijkEnergieNeutraal@mail.com

Zij kunnen u ook helpen met het wegwijs maken in de volgende subsidie mogelijkheden:

​Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren

ISDE subsidie en Duurzaamheidslening en subsidie energiescan:

Gemeente Katwijk


Seagulls
HOME: Wat we doen
Alle video's
Nu bekijken

"Grootse dingen worden gevormd door het samenbrengen van kleine dingen"

Vincent van Gogh

HOME: Citaat
bottom of page