top of page
Zoeken

Nieuwsbrief 5 oktober 2022

Afgelopen tijd is er bij onze eerste zonnedakproject Buurtstroom Katwijk 1 veel gebeurd. Het was voor ons als bestuur best veel werk om Buurtstroom Katwijk 1 te realiseren, gecertificeerd op te leveren en in gebruik te nemen.


Officiële opening 3 juni 2022

Op 3 juni vierden we de officiële opening met een feestje. De Atletiekvereniging Rijnsoever had haar kantine daarvoor open gesteld. Veel leden en genodigden waren aanwezig. Voorzitter Loek van Driel hield een korte toespraak gevolgd door de kersvers wethouder duurzaamheid, de heer Sonny Spek. De gemeente heeft dit burgerinitiatief mede door een financiële ondersteuning mogelijk gemaakt. De kantine van het Atletiekvereniging is boven de Schietsportvereniging gesitueerd en ziet uit over het naast gelegen dak van de Schietvereniging. De gemeente heeft op het westelijke deel van het dak van de Schietvereniging 240 zonnepanelen geplaatst voor het eigen stroomverbruik van de Schietvereniging.


Op het oostelijk deel van het dak zijn de 594 zonnepanelen voor Buurtstroom Katwijk 1 geplaatst. In april dit jaar heeft installateur Expirion de elektrische aansluiting, de zonnepanelen en de omvormers geïnstalleerd. Per 1 mei startte de officiële levering van de zonnestroom van onze eigen panelen.


De door ons opgewekte stroom wordt verkocht aan de overkoepelende coöperatie OM|Nieuwe Energie. Vanuit Groningen kwam Sjoerdsje Mensonides van OM Nieuwe Energie speciaal voor deze gelegenheid naar Katwijk om ons de check met de eerste 30.000 kWh opgewekte energie symbolisch aan te bieden.


Inmiddels kunnen wij u melden dat als gevolg van het zomerse weer, met veel zonuren, we dit jaar de verwachte opbrengst zeker gaan halen. We zullen u bij de eerste jaarvergadering hierover nader informeren.


Scope 12 inspectie 20 juli 2022

Om er zeker van te zijn dat de installatie goed en veilig is aangesloten moet voldaan worden aan de zogenaamde Scope12 norm welke speciaal voor zonnestroom installaties ontwikkeld is.


Omega Energietechniek heeft deze Scope 12 keuring voor ons uitgevoerd. Hierbij worden o.a. alle verbindingen van de zonnepanelen met de omvormers doorgemeten en de aansluitingen op de elektriciteitsmeter geïnspecteerd.

Uit het keuringsrapport blijkt dat alles in orde is en de installatie veilig kan worden gebruikt. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van de gemeente Katwijk en de verzekerings-maatschappij die de installatieverzekering heeft afgegeven.

Voor de komende jaren een belangrijk stap voor een veilig en goed gebruik van de installatie.


Snoeiactie 26 juli 2022

De opbrengst van de zonnepanelen is optimaal als er geen schaduw op valt. De gemeente heeft de struiken tussen de Schietvereniging en de Atletiekbaan gesnoeid. Naast het achterste deel van het zonnedak was er echter een uitbundige bramenstruiken jungle die tot over de dakrand kwam. Bestuursleden Jan Mimpen en Loek van Driel kwamen op 26 juli in actie om deze bramenstruiken terug te snoeien. Het was een 4,5 uur durende worsteling met de bramenstruiken. Daarnaast konden zij de verleiding niet weerstaan om meteen ook een maaltje heerlijke bramen te plukken. Als er weer een snoeiactie nodig is houden we ons als bestuur aanbevolen om samen met leden een volgende snoeiactie te doen. We zullen u t.z.t. vragen of u bij de volgende snoeiactie wilt komen helpen.

Opbrengst zonnestroom 2022

Dit jaar hebben we al veel zonuren gehad en dat is gunstig voor de opbrengst van zonnepanelen. De gerealiseerde opbrengst van 1 mei t/m 30 september is meer dan 146.000 kWh en hoger dan vooraf ingeschat. De komende maanden zullen met minder zonne-uren een veel lagere opbrengst hebben. We verwachten dat we u tijdens de eerste jaarvergadering een goede opbrengst over 2022 te kunnen presenteren.


Algemene ledenvergadering 1e kwartaal 2023

Per 30 april 2023 zit het eerste jaar van Buurtstroom Katwijk 1 erop. De eerste Algemene ledenvergadering plannen we in maart 2023. Het beleid en de financiën van de afgelopen periode bespreken we dan met de leden en we vragen de leden dan om goedkeuring voor het volgende jaar.


Eerste uitbetaling aan de leden april 2023

De leden hebben in twee of meer certificaten geïnvesteerd en zijn samen de eigenaar van Buurtstroom Katwijk 1. Zoals bij de inschrijving aangekondigd volgt de eerste uitbetaling aan de leden per april 2023. Dit omvat 1/15 deel aflossing van de investering plus het rendement van de opbrengst van de zonnepanelen, na aftrek van de kosten en een (bescheiden) reservering voor de reserve. Wij komen hier in de jaarvergadering op terug.


Penningmeester treedt terug

Patrick Wijngaard, onze penningmeester, heeft veel werk verricht bij het opstarten van dit zonneproject. Maar vanwege persoonlijke omstandigheden zag hij zich genoodzaakt om zich eind september uit het bestuur terug te trekken. We bedanken Patrick heel hartelijk voor zijn inzet in de aflopen periode. Jan Mimpen, onze secretaris, neemt de taken van de penningmeester tijdelijk waar. Voor de boekhoudkundige zaken wordt Jan door Anja Zwaan ondersteund. We zijn blij met de ondersteuning die Anja daarin biedt.


Dat betekent wel dat er in het bestuur een vacature voor de Penningmeester is ontstaan.


Vacature penningmeester

Voor de Katwijkse Energie Coöperatie zijn we op zoek naar een vrijwilliger die het penningmeesterschap op zich wil nemen. De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van de boekhouding, het bijwonen van bestuursvergaderingen, doen van BTW- en Vennootschapsbelasting aangifte, financiële overzicht, uitbetaling aan leden, financiële jaarstukken maken voor de Algemene Ledenvergadering.


Als je interesse hebt en/of nadere informatie wil hebben stuur dan een email aan info@katwijkec.nl


We gaan graag me je in gesprek!


Een zonnige groet,


Bestuur Katwijkse Energie Coöperatie


Loek van Driel, Jan Mimpen, Paul Zwetsloot.

50 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page