top of page
Zoeken

Nieuwsbrief maart 2023

Voorwoord,

Nu het jaar 2022 achter ons ligt, een bewogen jaar in veel opzichten, kunnen we terugkijken op een succesvol zonneproductie van ons eerste project Buurtstroom 1 Katwijk. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Tevens vindt u hier de vooraankondiging van onze eerste ALV en doen wij een oproep om ons bestuur te versterken; we zijn op zoek naar talent! We hopen u te begroeten op onze eerste ALV welke gehouden wordt op 14 april a.s..


Extra opbrengst uit Buurtstroom Katwijk 1


Het startjaar van project Buurtstroom Katwijk 1 zit erop. In april 2022 is de installatie geplaatst en per 1 mei 2022 is de productie van de groene zonnestroom gestart. Het afgelopen jaar kende veel zonne-uren waardoor de opbrengt maar liefst 160.000 kWh bedroeg. Dat is 10.000 kWh meer dan onze prognose! Daarnaast was er nog de hogere energieprijzen in de 2e helft van 2022. Beiden goed voor extra inkomsten uit de verkoop van de stroom aan OM | Nieuwe Energie.


Persoonlijke situatie van bestuursleden

De Katwijkse Energie Coöperatie is gestart met 4 vrijwilligers in het bestuur. Loek van Driel,

voorzitter, Jan Mimpen secretaris, Patrick Wijngaard penningmeester en Paul Zwetsloot technische ondersteuning. Vorig najaar heeft Patrick Wijngaard zich wegens persoonlijke omstandigheden teruggetrokken. Jan Mimpen neemt sindsdien de taken van de penningmeester tijdelijk op zich. Loek van Driel is wegens gezondheidsproblemen drie maanden uit beeld geweest. Paul Zwetsloot had zich als doel gesteld om de coöperatie bij het opstarten te ondersteunen en zodra het project goed loopt uit het bestuur terug te treden. Het bestuur bestaat nu dus uit 3 mensen en gedurende de ziekte van Loek slechts uit 2 mensen.


Versterking bestuur

Om de continuïteit van de Katwijkse Energie Coöperatie te waarborgen en om nieuwe projecten op te kunnen starten hebben we nog enige enthousiaste mensen nodig. In het bijzonder is er behoefte aan iemand met een financiële achtergrond.


Heeft u interesse, neem contact op met Loek van Driel: info@katwijkec.nl mobiel 06 1232 0889.


Algemene Ledenvergadering (ALV) 14 april 2023 19h30 – 21h00 Olympiaweg 2, Katwijk

Op 14 april 2023 houden we de 1e Algemene Ledenvergadering van de Katwijkse Energie Coöperatie bij de Atletiekvereniging Rijnsoever, Olympiaweg 2 te Katwijk. Het bestuur zal de jaarstukken over 2022 presenteren. De leden kunnen zich dan over het beleid van het afgelopen en komende jaar uitspreken. Het bestuur zal voorafgaande aan de AVL een uitnodiging met een agenda mailen. Ook zal volgens de regelementen van het project Buurtstroom Katwijk 1 een vijftiende deel van de investering welke de leden hebben gedaan, dit jaar worden afgelost. Tevens zal de afgesproken rente van 4 % aan de leden uitgekeerd. In de ALV zal het bestuur diverse voorstellen doen aan de leden.


Kascommissie, leden meld u aan!

Om in de Algemene Ledenvergadering de jaarstukken aan de leden te kunnen presenteren hebben we twee leden nodig die de kascommissie vormen.

Wilt u ons daarbij helpen meld u dan aan via info@katwijkec.nl


Lekkage


Eind 2022 is er lekkage ontstaan bij het dak van de Schietvereniging. Het bleek een gat in de dakbedekking te zijn veroorzaakt door het brandende deel van een wensballon! Deze wensballon was vast komen te zitten in de onderconstructie van de zonnepanelen waardoor er een gat in de dakbedekking is gebrand. Gelukkig is de brand vanzelf weer gedoofd en heeft dit verder geen gevolgen gehad voor de sporthal noch voor de zonnepanelen opbrengst.


Klant worden van OM |Nieuwe Energie

De Katwijkse Energie Coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan de energie coöperatie “OM | Nieuwe Energie”. Dat is een coöperatie zonder winstoogmerk, die 100 % groene stroom van meer dan 60 energiecoöperaties afneemt. Zie hiernaast de score van de groenste energieleveranciers (bron website Consumentenbond dd. 28 febr. 2023) U kunt zelf klant worden bij OM| Nieuwe Energie voor levering van stroom en/of gas voor je eigen

woning. Door klant te worden steunt u de Katwijkse Energie Coöperatie en is uw jaarlijkse lidmaatschap van de Katwijkse Energie Coöperatie gratis.


Meld je aan voor om | nieuwe energie, 100% uit eigen buurt (samenom.nl)


Een zonnige groet,


Bestuur Katwijkse Energie Coöperatie


Loek van Driel, Jan Mimpen, Paul Zwetsloot.

49 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page